Naložba Turistični objekt Šabjan


NAZIV AKTIVNOSTI

Naložba v »Turistični objekt Šabjan« iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

POVZETEK

Podjetje Šabjan d.o.o. je na javnem razpisu iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti kandidiralo za naložbo v novogradnjo objekta s pripadajočimi objekti. Naložbo predstavlja novogradnjo turističnega objekta, kateri bo zgrajen na območju dotrajanega objekta. Ob objektih bo urejen naravni biološki bazen ter savna. Za aktivno preživljanje prostega časa bo ob objektih urejena lesena kolesarnica, ki bo namenjena izposoji koles. Naložba bo omogočila rast in nadaljnji razvoj podjetja.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • vzpostavitev turističnega kompleksa,

 • povečanje čistih prihodkov od prodaje,

 • povečanje število nočitev,

 • prispevanje k povečanju zaposlovanja ter k zmanjšanju stopnje brezposelnosti,

 • krepitev podjetništva na podeželju,

 • blaženje podnebnih sprememb.

 • GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV

  Naložba zajema novogradnjo turističnega objekta s pripadajočimi objekti za namen turistične dejavnosti. Z naložbo se vzpodbuja krepitev podjetništva na podeželju, zmanjšanje stopnje brezposelnosti.

  PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

 • vzpostavljen turistični kompleks

 • povečanje tržnega deleža,

 • povečanje dohodka v podjetju,

 • povečanje števila zaposlenih,

 • krepitev podjetništva na podeželju,

 • izboljšanje okoljske učinkovitosti.